Archive for november 2011

h1

Naše stališče na nepravično in diskriminatorno členitev gozdov za rekreacijsko rabo

november 21, 2011

Zavod za gozdove Slovenije je objavil členitev gozdov za rekreacijsko rabo. Namen te členitve je ureditev con kjer bo vožnja s kolesom tudi zakonsko urejena. Torej členitev gozdov bo osnova za Zakon o prepovedi vožnjev naravnem okolju.

Vse lepo in prav, če ne bi pogled na cerkljansko enoto dal vedeti, da so praktično vse vrhove in hribčke dali v cono kjer je dovoljena samo “peš hoja”. Torej, če obvelja omenjena členitev, se v bodoče ne bomo smeli voziti: po Škofju, Črnem Vrhu, v okolici Kojce, Na Otavniku, po Policah, v Orehovški grapi, v Dolenjih Ravnah, na Bevkovem Vrhu…itd

Zemljevid ki prikazuje členitev v GG Tolmin. Cerkno je napram Bovcu, kjer imajo bližino TNPja in visokih vrhov dokaj odprto, vendar če se primerjamo z Idrijo, smo veliko bolj diskriminirani. V idrisjki enoti je odprto Vojsko, Črni vrh, Gore, Dole…itd

Karta GG Tolmin – Conacija

Stališče ŠD Pedal, ki ga bomo tudi posredovali kot pritožbo si lahko preberete tukaj:

pripombe na conacijo

Advertisements